حجت الاسلام دکتر محمودی

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه تهران
دکترای تخصصی تبلیغ و ارتباطات دینی از حوزه علمیه قم
پژوهشگر و مدرس سواد رسانه ای با بیش از 17 سال سابقه تدریس

آشنایی با حجت الاسلام دکتر محمودی

زبانه 1 | محتوای شما
زبانه 2 | محتوای شما
زبانه 2 | محتوای شما
زبانه 2 | محتوای شما
زبانه 2 | محتوای شما
زبانه 2 | محتوای شما
دسترسی به آثار تولیدی از طریق بلوک زیر